CDI-Hotel

CDI-hotel är en tredje generationens webbaserade hotellsystem med alla funktioner i behöver i en modern hotelldrift. Med onlinebokning och koppling till GDS kan ni sälja rum både via egen hemsida och via bokningssiter. Bokningarna registreras med all information direkt och lediga rum finns per automatik för försäljning.

För att utöka er flexibilitet och få ökad kontroll kan ni välja till:

CDI-RDpad Housekeeping – funktion via app för iPad eller Androidplatta

CDI-RDpad Engineering – funktion via app för iPad eller Androidplatta

 • Gäst & rumshantering med room-rack
 • Onlinebokning med GDA-koppling och realtidsuppföljning
 • Bekräftelsehantering via webb eller post
 • Interface med nyckelsystem
 • Löpande avstämning av krubbsaldo
 • Kund och gästregister
 • Nattkörningslöst
 • Affärskritisk information i realtid med uppföljning
 • Housekeeping funktion via webb
 • Engineeringfunktion via webb
 • Konferensbokning med PM, resurs & webbaserad deltagarhantering
 • Huvudboksgenererande transaktioner i nummerordning
 • Managementrapporter med segmentrapport, SCB, marknadskoder med uppföljningsalternativ
 • Webbaserad fakturering kopplad till hotellsystemen med fakturering, betalning, reskontrahantering, påminnelsehantering och buntfakturering.